Järnframställning, Materialanalys, Tråddragning Resultat; 2004, 2005, 2006

Tråddragning av blästerjärn
Av det framställda järnet smids ämnen som är ca. 1,5 x 3 cm i tvärsnitt (nedan t.v.) Dessa vikvälls om nödvändigt och sträckes därefter ut till trådämnen som är max 5 mm i diameter och någon dm långa (mitten).
För att dra tråd i järn behövs en dragbänk (bilden t.h.). I ena änden på bänken sitter en vinschanordning med en kedja, i vars ände det sitter en tång. På motsatta sidan av bänken sitter en dragskiva. Denna skiva innehåller en mängd koniska hål.
Ett fyrkantigt eller runt ämne max 5 mm i diameter och spetsat i ena ändan sticks in i det största hålet. Den utstickande spetsen fattas med tången och ämnet dras med hjälp av vinschen genom hålet. Därefter upprepas proceduren i nästa hål, vilket är en 1/10 mm mindre o.s.v.
Tången är så konstruerad att ju hårdare man drar, ju hårdare klämmer tången kring ämnet.

Trådens hårdhet ökar för varje hål den dras genom. Därför måste trådämnet mjukglödgas med jämna mellanrum, annars brister den.

Dragskivan t.h. har 30 hål med 5 till 2 mm diameter (intervaller på 1/10 mm).

Den hoprullade tråden har 2 mm diameter. Vid våra försök har vi lyckats dra tråd ned till 0,2 mm diameter.
Problemet har varit att järnet har haft hög kolhalt, vilket gör tråden hård och spröd.

Bäckedalseleverna (f.v.)Feida Mathieu, Rebeca Benavente och Malin Johansson har lyckas dra en trånd (t.h.) med 0,2 mm diameter, av eget framställt järn.