Hammarede Skogsmiljö

-järnhantering på forntida vis-

Hammarede skogsmiljö är en kurs- och upplevelseanläggning belägen vid Röjån 8 km nordväst om Rätan i södra Jämtland, vilken ligger på historisk mark. Inom området finns en kojplats (koja och stall) från det gamla skogsbrukets dagar och en välbevarad järnframställningsplats vilken daterats till 1300-talet. Rakt igenom Hammarede går den gamla "Hälsingevägen", vilken finns omnämnd i en tingshandling från 1486.

Skogen är Jämtlands största naturresurs. Hammarede försöker belysa en rad frågor med ett praktiskt synsätt:

- på vilket sätt var skogsråvaran en resurs innan dagens skogsindustri började att utvecklas?

- vilka tekniska kunskaper hade människorna som bodde i den jämtländska storskogen?

- vad är embryot till den svenska stålindustrin?

Mot denna bakgrund försöker Hammarede för besökaren/ kursdeltagaren, ge en meningsfull aktivitet. Målsättningen är att klara av hela den förhistoriska järnframställningsprocessen, alltifrån framtagning av myrmalm, framställning av träkol, järnproduktion och tillverkning av färdiga smidesprodukter.

Välkommen till Hammarede som besökare eller kursdeltagare och prova på en av mänsklighetens största tekniklandvinningar, konsten att framställa och bearbeta järn.

Hur filar man en timmersvans?