Adventljusstakar med elbelysning

Rätans kyrka
Vemdalens kyrka