Lars Nicklassons filarskola.
Lars visar här nedan, steg för steg, hur man filar en timmersåg.

De vertyg som behövs är en filklove , en flatfil med huggen kant, fogstrykare, skränkjärn och skränkklocka.

Tand på en "hemsmidd" timmer-svans. Yttersidorna är av stål, medan kärnan består av järn.
Svansen sätts fast i en Orsa filklove.

A. Tänderna filas jämna, vilket görs med en fogstrykare (flatfil som sitter i en gigg). Börja vid handtaget och skjut ut mot toppen på svansen (se bilden). Upprepa till dess att filen har tagit på alla tänder.

B. Med hjälp av fogstrykaren och en penna dras en linje, utefter hela svansen. Linjen markerar tändernas botten.
C. Tandens botten filas (använd filens kant) till rätt djup(röda linjen).
D. Därefter filas tandens profil plan. Det är viktigt att tandkanten är plan närmast botten, spånutrymmet. Alla tänder bör ha samma form.
E. Fila slipfaserna på tanden. Fila snett nerifrån och upp. Då får tanden en plan yta närmast botten och övergår i en slipfas ut mot spetsen (se tanden längst till höger).
F. Till sist skränkes tänderna med ett skränkjärn eller -tång. Med skränkklockan (se bilden) mäts tandens skränkning, 0,4 mm är en bra lutning på tänderna. Sågspåret blir då sågbladtjockleken plus 0,8 mm.
foto: Mikael Hasteus
tillbaka till Hammarede Skogsmiljö