Andra smidesprodukter
Försäljningsvillkor Beställning

Exempel på produkter som kan ändras efter kundens önskemål . Inom parentes anges de ungefärliga måtten
Angivna priser.
Röd= inklusive moms. kursivt skrivna= exklusive moms

Fat (20x35 cm) utsmyckade med kärlekspar. 800 kr 1000 kr
Dopljusstake, mor barn
(ca.8x12x12 cm)
500 kr,
625 kr
Smidda männskofigurer, kan placeras på liljan 200 kr 250 kr/ figur
Golvljusstake, Lilja
640 kr
800kr
(höjd exkl. ljus, 55-60 cm)
Bröllopsros (mänskofigurerna är ca. 9 cm höga) 1300 kr 1625 kr
Ljuskrona för två ljus, (ca. 25x30 cm) med figur i mitten 900 kr 1125 kr
Tillbaka till produkter