Kurser; Liesmide | Från malm i myren till stål i smedjan |Smide på gammalt vis | Forntida smide och metallhantverk
Från malm i myren till stål i Smedjan
En kurs i förhistorisk järnhantering. Du lever vildmarksliv samtidigt som Du provar en av de viktigaste teknikerna genom tiderna, nämligen konsten att framställa och bearbeta järn. Vi gör studiebesök på en medeltida järnframställningsplats, tar upp och bedömer myrmalm, genomför fyra järnframställningsförsök och smider på traditionellt vis.

Inga förkunskaper krävs.

Tid: 7-10juli , 2011
Plats: Hammarede Skogsmiljö i Rätan (Jämtland)
Lärare: Karl-Gustav Lindblad
Pris kursavgift: 1135:- (boende i skogskoja modell 1920 ingår , maten svarar Du själv för)

Anmälan: Senast 3 maj

tillbaka till kurser i Hammarede