Kurser; Liesmide | Från malm i myren till stål i smedjan |Smide på gammalt vis | Forntida smide och metallhantverk

Liesmide

En unik smideskurs där du handsmider lieblad.
Smidet sker på gammalt vis, med bälgdrivna ässjor och med träkol som bränsle. Värmebehandling sker med "moderna metoder" i ugn. Under kursen kolar vi en mila. Som deltagare bör du ha järnsmidets grundkunskaper, d.v.s praktisk erfarenhet av järnsmide t.ex. genomgått någon av skolans smideskurser eller liknande.

Tid: 8-12 juni 2011
Plats: Hammarede, Rätan
Lärare: Karl-Gustav Lindblad
Kostnad: 1 400:- inkl. material och kollektivt boende i skogskoja modell 1920-tal. Maten lagar du själv över öppen eld.

Anmälan: Senast 3 maj