Kolning i stålmilan,
-tillverkad av en avkapad oljecistern, vilken rymmer 2 m3-
traditionell kolning
Milan ställs på 6 rök/luftkanaler samt en horisontell tändtrumma och på dessa läggs ett roster. För att underlätta inresningen av veden spännes två björkpinnar i kors inuti (se ovan)
Milan packas fullproppad med stående ved. Milan har 5cm isolering (närullmatta) samt en yttermantel av tunnplåt.
Ett lock läggs på och skarvarna tätas med kolstybb. Vid milans bas, mellan mellan luft/rök kanalerna tätas det även med kolstybb
Tändningen görs med en knippe brinnande näver som förs in i trumman mot milans mitt. En öppning i toppen hålls öppen tills milan tagit kolning (ca. 30 min)
När kolningen tagit fart stängs öppningen i toppen och skorstenar sätts på. I 3 av kanalerna tas luft in och i 3 st. avgår röken, från milan.
Kolningen tar 14-16 timmar. När milan ger ifrån sig blå rök och eld blir synlig i luftkanalerna, tas skortstenarna bort och luftkanalerna tätas till med jord.

Milan får svalna i två dygn.

Milan ger ca.60% kol utav den inresta ved. I det närmaste ingen okolad ved.