Smide efter forntida förlagor
Begär prisuppgift Förfrågan
Försäljningsvillkor
Verktyg för smide och träbearbetning tillverkade efter forntida förlagor (1000-talet).

Smidestängerna gjorda efter fynd från Novgorod, övriga verktyg är kopior av "Mästermyrverktygen"

Tillbaka till
produkter