Kurser; Liesmide | Från malm i myren till stål i smedjan |Smide på gammalt vis | Forntida smide och metallhantverk

Forntida smide och metallhantverk

terminskurs på Bäckedals Folkhögskola

Kursdeltagare 2010-2011
Alexandre Eriksson, Sävedalen
Jocke Lavett, Skultuna
Linnea Lindgren,
Uppsala
Martin Forslund,
Sveg
Miro Sateenmaa, Vanda, Finland
Tommy Fredriksson,
Götene
Kolning i Hammarede

"Kolarmartin" attackerar milan i den tidiga morgontimman.

Samarbete är ett måste under kursen
Bastubad i Hammarede
Eleverna gör sitt ett eget förskinn under kursen.

För att göra skinnen rena från kalk efter avhårningen, trampas de.


Kursprospekt

Denna 1-åriga kurs vänder sig till dig som vill prova på forntida smide vad gäller material, teknik och utrustning. Förkunskaper är ingen nödvändighet. Vi hämtar inspiration och kunskap från forntida fynd som Mästermyr, Birka, Högom och Gene etc., samt föremål funna utanför landets gränser.

Kursens tyngdpunkt läggs på järnhantering, vilket innefattar framställning av kol och järn samt smide. Du är med i alla processtegen, från att malmen grävs upp i myren till dess att järnet smids ihop i smedjan. Dessutom arbetar Du med en hel del annat med koppling till det traditionell smidet

Undervisningen är till största del lärarledd, men vissa perioder sker den i form av självstudier och projekt.arbeten. Några kursveckor förläggs i Hammarede Skogsmiljö.

Kursinnehåll

• Smide i järn :

smidesverktyg

eggverktyg för träbearbetning

lås och beslag

bruksföremål

repliktillverkning utifrån arkeologiska fynd

praktiskt slutprov (frivilligt)

Kolning, (olika miltyper) tillverkning av träkol att använda under kursen

Järnframställning i olika förhistoriska ugnsmodeller

Bronsgjutning i sand- och förlorad form

Silversmide, grundkunskap och fördjupning

Projektarbete

Träbearbetning, tillverkning av verktygskista

Arkeologi, allmän orientering

Skiss och form, från skiss till färdig produkt,

Smedens arbetskläder, garva och sy ett förskinn samt sy en smedskjorta

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri.
Helinackordering; 3700 kr/ 4 veckor.
Material (kol, stål mm) som förbrukas kan köpas av skolan till ”självkostnadspris”, vilket ger en månadskostnad på 700 - 1100 kr.

Resor; ca. 600 kr.


Tid aug. 2011- juni 2012(nästa kurs)

Ansökan: senast 15 maj 2011

Kursen har 6 platser.

upp till sidans topp